Plaćanje za sve porudže se može izvršiti po uzeću u momentu dostave porudžbe na vašu adresu. Uz svaki naručeni proizvod dobijate fiskalni račun i garanciju u koliko plaćate gotovinom. 

Za plaćanja od strane pravnih lica potrebno je putem virmana uplatiti iznos avansno a u momentu isporuke na vašu adresu dobijate fakturu na potpis od kojie jedan primjerak ostaje naručiocu a drugi se vraća nama. Uz fakturu dobijate fiskalni račun i garanciju.